Forum Posts

xsmb club
Sep 04, 2022
In Body Positivity
Nằm mơ thấy bạn giết một con lạc đà Nằm mơ thấy bạn giết một con lạc đà có nghĩa là bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bạn sẽ sớm đánh mất một thứ gì đó có ý nghĩa gắn liền với con người bên trong, một thứ mà bạn cảm thấy có giá trị. Đừng tìm thủ phạm ở người khác mà hãy nhìn lại và ghi nhớ những hành động của bạn đã dẫn đến điều đó. Nếu bạn nằm mơ thấy một con lạc đà tấn công một người nào đó mà bạn biết, điều đó có nghĩa là người đó đã cố Xem thêm: https://mastodon.top/@xsmbclub https://www.tickaroo.com/user/628dd4e10a3fa337c5588900 https://roomstyler.com/users/xsmbclub
0
1
1